Реконструкция кладбища: апрель – май 2012

Ответственный за материал съемки и фотографии Яков Абдиев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *